Faxe Miljøanlæg: Offentliggørelse af tilsynsrapport

02-08-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Faxe Miljøanlæg beliggende Præstøvej 105B, 4640 Faxe.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 23. juni 2016  hos Faxe Miljøanlæg beliggende Præstøvej 105B, 4640 Faxe,

- Læs tilsynsrapporten for Faxe Miljøanlæg

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse annonceres og offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på www.mst.dk . Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.