Aalborg Portland A/S: Afgørelse om udarbejdelse af basistilstandsrapport (berigtigelse)

28-04-2016

Miljøstyrelsen har den 10. februar 2016 afgjort, at Aalborg Portland A/S skal udarbejde basistilstandsrapport. Afgørelsen indeholdt henvisninger til forkert hjemmel i godkendelsesbekendtgørelsen som hermed berigtiges.

Basistilstandsrapport

Miljøstyrelsen revurderer i øjeblikket miljøgodkendelserne for Aalborg Portland A/S, Rørdalsvej 44, 9220 Aalborg Øst. Miljøstyrelsen skal i den forbindelse træffe afgørelse om, hvorvidt Aalborg Portland A/S skal udarbejde en basistilstandsrapport.  

Miljøstyrelsen har som en del af Aalborg Portland A/S’ ajourførte miljøtekniske beskrivelse modtaget en opdateret liste over de farlige stoffer/blandinger af stoffer, som virksomheden bruger, fremstiller eller frigiver i forbindelse med de aktiviteter, som er omfattet af bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen.  

følgebrev berigtigelse af afgørelse om at udarbejde basistilstandsrapport  
- afgørelse om basistilstandsrapport, Aalborg Portland A/S (berigtiget)

Da der er tale om en berigtigelse af en allerede meddelt afgørelse, og der ikke ændres indholdsmæssigt i afgørelsen, er der ikke en fornyet klagefrist på afgørelsen.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.