Nyt bioraffinaderi på Vordingborg Havn på Masnedø: Indkaldelse af idéer og forslag

27-04-2016

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet er VVM-pligtigt. Der skal derfor udarbejdes en VVM-redegørelse, inden projektet kan gennemføres.
Frist for idéer og forslag: 25. maj 2016

VVM-pligt

Biofuels Vordingborg A/S ønsker at etablere et 2. generation bioraffinaderi på endnu ikke opfyldt areal på Vordingborg Havn på Masnedø. Produktionen skal baseres på overskudshalm fra landmænd i Region Sjælland. Anlægget vil kunne omdanne op til 147.000 tons halm til omkring 75.000 tons CO2-neutral pyrolyse bioolie årligt. Bioolien kan anvendes som et alternativ til fuel- og fyringsolie samt naturgas.

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet er VVM-pligtigt. Før Miljøstyrelsen kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der derfor udarbejdes en vurdering af projektets  virkninger på miljøet (VVM-redegørelse).

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde.

Miljøstyrelsen har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger.

- Idéoplæg
- Anmeldelse
- Afgørelse om VVM-pligt

Udvidelse af Vordingborg Havn på Masnedø kræver en selvstændig VVM samt udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg . Myndighedsrollen på planlægning for havneudvidelsen er delt mellem Trafik- og Byggestyrelsen og Vordingborg Kommune. Både planerne og VVM for havneudvidelsen vil blive gennemført i en sideløbende proces til VVM på virksomheden, interesserede kan via nedenstående link se de øvrige myndigheders idéoplæg (se frist for ideer og forslag på de enkelte hjemmesider).

Link til Vordingborg Kommunes hjemmeside
Link til Trafik- og Byggestyrelsens hjemmeside

Offentliggørelse

Idéoplæg, VVM-anmeldelse og afgørelsen om VVM-pligt offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Frist for idéer og forslag

Idéer og forslag til planlægningsarbejdet skal være modtaget hos Miljøstyrelsen senest den 25. maj 2016 . Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til Miljøstyrelsen, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller