Cheminova A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

25-04-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Cheminova A/S, beliggende Thyborønvej 78, 7673 Harboøre.

T ilsynsrapport

Miljøstyrelsen har den 25. februar 2016 været på tilsyn hos Cheminova A/S, beliggende Thyborønvej 78, 7673 Harboøre.

- Læs tilsynsrapporten for Cheminova A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på  www.mst.dk .