Feltengård I/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

20-04-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Feltengård I/S beliggende Randersvej 65A, 8370 Hadsten.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den  01-10-2015 hos Feltengård I/S beliggende Randersvej 65A, 8370 Hadsten.

- Læs tilsynsrapporten for Feltengård I/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .