Yara Danmark A/S - Ændring af gødningsoplag: Indkaldelse af idéer og forslag

12-04-2016

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet er VVM-pligtigt. Der skal derfor udarbejdes en VVM-redegørelse, inden projektet kan gennemføres.
Frist for Ideer og forsalg: 10. maj 2016

VVM-pligt

Yara Danmark Gødning A/S har fremsendt en VVM-anmeldelse efter § 2 i VVM-bekendtgørelsen om ændring af oplag af Axan samt etablering af ny telthal på Yaras gødningsterminal på Randers Havn.

Gødningsterminalen ligger på Randers Havn på matr. nr. 568 bm Randers Markjorder. Udvidelsen af gødningsterminalen placeres på del af matr. nr. 637 c og 622 a Randers Markjorder.

Miljøstyrelsen har truffet afgørelse om, at projektet er VVM-pligtigt. Før Miljøstyrelsen kan afgøre, om projektet kan gennemføres, skal der derfor udarbejdes en vurdering af ændring af gødningslagerets  virkninger på miljøet (VVM-redegørelse).

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at komme med idéer og forslag til det videre planlægningsarbejde.

Miljøstyrelsen har udarbejdet et idéoplæg, der beskriver baggrunden for projektet, de undersøgelser, som nu sættes i gang, samt borgernes muligheder for at komme med bemærkninger.

- Idéoplæg for Yara Danmark Gødning A/S
- Anmeldelse for Yara Danmark Gødning A/S
- Afgørelse om VVM-pligt for Yara Danmark Gødning A/S

Offentliggørelse

Idéoplæg, VVM-anmeldelse og afgørelsen om VVM-pligt offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Frist for idéer og forslag

Idéer og forslag til planlægningsarbejdet skal være modtaget hos Miljøstyrelsen senest den 10. maj 2016. Bemærkningerne skal være skriftlige og sendes til

Miljøstyrelsen
Lyseng allé 1
8270 Højbjerg eller
E-mail: