Arla Foods amba – Slagelse Mejericenter: Offentliggørelse af tilsynsrapport

11-04-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Arla Foods amba – Slagelse Mejericenter beliggende Karolinevej 1, 4200 Slagelse.

T ilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 19. november 2015  hos Arla Foods amba – Slagelse Mejericenter beliggende Karolinevej 1, 4200 Slagelse.

- Læs tilsynsrapporten

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .