Faxe Miljøanlæg: Offentliggørelse af tilsynsrapport

06-04-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn på komposteringsanlægget hos Faxe Miljøanlæg beliggende Præstøvej 105B, 4640 Faxe

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har den 04.03.2016 været på tilsyn på komposteringsanlægget hos  Faxe Miljøanlæg beliggende Præstøvej 105B, 4640 Faxe.

- Læs tilsynsrapporten for Faxe Miljøanlæg

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .