HAMMEL FJERNVARME AMBA: Offentliggørelse af tilsynsrapport

01-04-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos HAMMEL FJERNVARME AMBA beliggende Irlandsvej 6, 8450 Hammel C

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 20. januar 2016 hos HAMMEL FJERNVARME AMBA  beliggende Irlandsvej 6, 8450 Hammel.

Læs tilsynsrapporten for HAMMEL FJERNVARME AMBA

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på  www.mst.dk .