Biofos A/S - Lynetten: Offentliggørelse af tilsynsrapport

01-04-2016

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Biofos A/S - Lynetten beliggende Refshalevej 250 i København.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den  17-12-2015hos  Biofos A/S – Lynetten beliggende Refshalevej 250 i København.

- Læs tilsynsrapporten for Biofos A/S - Lynetten

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på  www.mst.dk .