Ferrofoss Aps: Offentliggørelse af tilsynsrapport

25-09-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Ferrofoss Aps beliggende Bækgårdsvej 58, 4140 Borup

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 19. august 2015  hos Ferrofoss Aps  beliggende  på Bækgårdsvej 58, 4140 Borup.

Læs tilsynsrapporten for Sengeløse Losseplads

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på  www.mst.dk .