AAK Denmark A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

23-09-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos AAK Denmark A/S beliggende Slipvej 4, 8000 Aarhus C

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 2. december 2014 hos AAK Denmark A/S beliggende Slipvej 4, 8000 Aarhus C.

- Læs tilsynsrapporten for AAK Denmark A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .