Vejle Havns deponi for havnesediment: Offentliggørelse af tilsynsrapport

18-09-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Vejle Havns deponi for havnesediment beliggende Sydkajen 16, 7100 Vejle.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 27-08-2015 Vejle Havns deponi for havnesediment beliggende på Vejle Havn.

- Læs tilsynsrapporten for Vejle Havns deponi for havbesediment

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.  

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .