Kolding Havns deponi for havbundssediment: Offentliggørelse af tilsynsrapport

18-09-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Kolding Havns deponi for havbundssediment, beliggende på Kolding Havn.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 27. august 2015 hos Kolding Havns deponi for havbundssediment beliggende på Kolding Havn.

- Læs tilsynsrapporten for Kolding Havns Deponi

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .