Biogen (Denmark) Manufacturing ApS: Offentliggørelse af tilsynsrapport

18-09-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Biogen (Denmark) Manufacturing ApS beliggende Biogen Allé 1, 3400 Hillerød

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 20. august 2015  hos Biogen (Denmark) Manufacturing ApS beliggende Biogen Allé 1, 3400 Hillerød.

- Læs tilsynsrapporten for Biogen (Denmark) Manufacturing ApS

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .