Køge Jorddepot: Offentliggørelse af tilsynsrapport

16-09-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Køge Jorddepot, beliggende Nordhavnsvej 36-40, 4600 Køge.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 26-08-2015 hos Køge Jorddepot, beliggende Nordhavnsvej 36-40, 4600 Køge.

- Læs tilsynsrapporten for Køge Jorddepot

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .