Specialdepot Kastrup Halvø: Offentliggørelse af tilsynsrapport

14-09-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn på Specialdepot Kastrup Halvø beliggende på den kunstige halvø, 2770 Kastrup.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har den 28. august 2015 været på tilsyn hos Specialdepot Kastrup Halvø beliggende på den kunstige halvø, 2770 Kastrup.

- Læs tilsynsrapporten for Specialdepot Kastrup Halvø

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .