Reno Djurs I/S, Glatved: Offentliggørelse af tilsynsrapport

10-09-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Reno Djurs I/S, Glatved beliggende Nymandsvej 11, 8444 Balle

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 12. august 2015  hos Reno Djurs I/S beliggende Nymandsvej 11, 8444 Balle.

Tilsyn med etablering af ny etape III A, tilsyn med udlægning af lermembran og plastmembran.

- Læs tilsynsrapporten Reno Djurs I/S, Glatved

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .