Odense Nord Miljøcnter: Offentliggørelse af tilsynsrapport

10-09-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Odense Nord Miljøcenter beliggende Strandløkken 100, 5270 Odense N – tilsyn med etablering af ny enhed 8 a.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 10. august 2015 hos Odense Nord Miljøcenter beliggende Strandløkken 100, 5270 Odense N.

Tilsyn med etablering af ny enhed 8 a, herunder tilsyn med udlægning af lermembran og plastmembran.

- Læs tilsynsrapporten for Odense Nord Miljøcenter

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk