Energinet.dk, Ll. Torup Naturgaslager: Offentliggørelse af tilsynsrapport

09-09-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn på Energinet.dk, Ll. Torup Naturgaslager beliggende Rækkeborgvej 4, 9620 Aalestrup

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 30. juli 2015  på Energinet.dk, Ll. Torup Naturgaslager  beliggende Rækkeborgvej 4, 9620 Aalestrup.

Læs tilsynsrapport for Energinet.dk, Ll. Torup Naturgaslager

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på  www.mst.dk .