Rågø Havbrug, AquaPri A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

04-09-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn på Rågø Havbrug beliggende nord for Lolland i Smålandsfarvandet.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 21. august 2015 på Rågø Havbrug beliggende i Smålandsfarvandet.

- Læs tilsynsrapport for Rågø Havbrug

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .