Arla Foods Amba, Høgelund Mejeri: Offentliggørelse af tilsynsrapport

01-09-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Arla Foods Amba, Høgelund Mejeri beliggende Bregnehøjvej 16, 6500 Vojens.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 24. marts 2015 hos Arla Foods Amba, Høgelund Mejeri beliggende Bregnehøjvej 16, 6500 Vojens.

- Læs tilsynsrapporten for Høgelund Mejeri

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .