A/S Dansk Shell: Offentliggørelse af tilsynsrapport

19-10-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos A/S Dansk Shell beliggende Egeskovvej 265, 7000 Fredericia

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 11. september 2015   hos A/S Dansk Shell beliggende Egeskovvej 265, 7000 Fredericia

- Læs tilsynsrapporten for A/S Dansk Shell

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på  www.mst.dk .