Frederikssund Kommunes Chromjordsdeponi: Offentliggørelse af tilsynsrapport

30-10-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn på Frederikssund Kommunes Chromjordsdeponi beliggende Østersvej, 3600 Frederikssund

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 23. september 2015 på Frederikssund Kommunes Chromjordsdeponi beliggende Østersvej, 3600 Frederikssund.

- Læs tilsynsrapporten for Frederikssund Kommunes Chromjordsdeponi

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .