SAINT-GOBAIN ISOVER A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

26-10-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos S AINT-GOBAIN ISOVER A/S beliggende Østermarksvej 4, 6580 Vamdrup

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den  25. september 2015 hos SAINT-GOBAIN ISOVER A/S beliggende Østermarksvej 4, 6580 Vamdrup.

- Læs tilsynsrapporten for SAINT-GOBAIN ISOVER

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .