Daka SecAnim A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

21-10-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Daka SecAnim A/S beliggende Kronjydevej 8, Randers SØ

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 23. september 2015  hos Daka SecAnim A/S    beliggende Kronjydevej 8, 8960 Randers SØ

Læs tilsynsrapporten for Daka SecAnim A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på  www.mst.dk