DanePork A/S Offentliggørelse af tilsynsrapport

12-10-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos DanePork A/S beliggende St. Lihme Møllevej 13, 7183 Randbøll.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 2. september 2015 på DanePork A/S, beliggende St. Lihme Møllevej 13, 7183 Randbøll.

- Læs tilsynsrapporten for DanePork

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .