Ørnesten Deponi: Offentliggørelse af tilsynsrapport

09-10-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn på Ørnesten Deponi beliggende Marbækvej 54, 3600 Frederikssund

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 23. september 2015 på Ørnesten Deponi  beliggende Marbækvej 54, 3600 Frederikssund.

- Læs tilsynsrapporten for Ørnesten Deponi

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .