Bredkær Losseplads: Offentliggørelse af tilsynsrapport

08-10-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn på Bredkær Losseplads beliggende Bredkærvej 15, 8300 Odder

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 9. og 10. september 2015 på Bredkær Losseplads beliggende Bredkærvej 15, 8300 Odder.

- Læs tilsynsrapporten for Bredkær Losseplads

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .