Læsø Affaldsbehandlingsanlæg: Offentliggørelse af tilsynsrapport

27-10-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Læsø Affaldsbehandlingsanlæg beliggende Kokvadgårdsvej 3, 9940 Byrum

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 26. juni 2015 hos Læsø Affaldsbehandlingsanlæg beliggende Kokvadgårdsvej 3, 9940 Byrum

- Læs tilsynsrapporten for Læsø Affaldsbehandlingsanlæg

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .