SABRO A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

27-11-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos SABRO A/S beliggende Holmagervej 2, 8543 Hornslet.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 20. oktober 2015 hos SABRO A/S beliggende Holmagervej 2, 8543 Hornslet.

- Læs tilsynsrapporten for Sabro A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .