Koppers Denmark: Offentliggørelse af tilsynsrapport

27-11-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Koppers Denmark beliggende Avernakke 1, 5800 Nyborg.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 20. oktober 2015 hos Koppers Denmark beliggende Avernakke 1, 5800 Nyborg.

- Læs tilsynsrapporten for Koppers Denmark

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .