Kara/Noveren I/S´ forbrændingsanlæg: Offentliggørelse af tilsynsrapport

25-11-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn på Kara/Noveren I/S´ forbrændingsanlæg beliggende på Håndværkervej 70 i Roskilde.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den  27. oktober 2015 på Kara/Noveren I/S´ forbrændingsanlæg beliggende Håndværkervej 70, 4000 Roskilde.

- Læs tilsynsrapporten for Kara/Noveren I/S´ forbrændingsanlæg

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .