Sønderborg Kraftvarmeværk I/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

24-11-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Sønderborg Kraftvarmeværk I/S beliggende Vestermark 16, 6400 Sønderborg

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den  22-10-2015 hos Sønderborg Kraftvarmeværk I/S beliggende Vestermark 16, 6400 Sønderborg.

- Læs tilsynsrapporten Sønderborg Kraftvarmeværk I/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .