Biofos Spildevandscenter Avedøre A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

24-11-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Biofos Spildevandscenter Avedøre A/S beliggende Kanalholmen 28 i Hvidovre.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 15-10-2015 hos Biofos Spildevandscenter Avedøre A/S beliggende Kanalholmen 28, 2650 Hvidovre.

- Læs tilsynsrapporten for Biofos Spildevandscenter Avedøre A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .