Ardagh Glass Holmegaard A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

24-11-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Ardagh Glass Holmegaard A/S beliggende Glasværksvej 52, 4684 Holmegaard

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 31. august 2015 hos Ardagh Holmegaard Galss A/S beliggende Glasværksvej 52, 4684 Holmegaard.

- Læs tilsynsrapporten for Ardagh Glas Holmegaard A/S

Aktindsigt

Det skal samtid igt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .