Ærø Losseplads: Offentliggørelse af tilsynsrapport

24-11-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn på Ærø Losseplads, beliggende Statene 2, 5970 Ærø.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 7. oktober 2015  på Ærø Lossepladsbeliggende Statene 2, 5970 Ærø. 

- Læs tilsynsrapporten for Ærø Losseplads

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .