Tønder Deponi A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

23-11-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Tønder Deponi A/S beliggende Nyhedevej 1,
6280 Højer

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 19-08-2015 hos Tønder Deponi A/S beliggende.

- Læs tilsynsrapporten for Tønder Deponi

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .