Specialdeponi Øresundsforbindelsen Kalveboddæmningen: Offentliggørelse af tilsynsrapport

18-11-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn på Specialdeponi Øresundsforbindelsen Kalveboddæmningen beliggende ved Sjællandsbroen, 2450 København SV.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den  20. oktober 2015 på Specialdeponi Øresundsforbindelsen Kalveboddæmningen beliggende ved Sjællandsbroen, 2450 København SV.

- Læs tilsynsrapporten for Specialdeponi Øresundsforbindelsen Kalveboddæmningen 

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .