Sengeløse Losseplads: Offentliggørelse af tilsynsrapporter

18-11-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Sengeløse Losseplads beliggende Kohøjvej 8, 2640 Hedehusene.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 14. oktober og den 27. oktober 2015  hos Sengeløse Losseplads beliggende Kohøjvej 8, 2640 Hedehusene.

- Læs tilsynsrapporterne for Sengeløse Losseplads

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .