Daka Denmark A/S Løsning: Offentliggørelse af tilsynsrapport

18-11-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hosDaka Denmark A/S Løsning beliggende Dakavej 10, 8723 Løsning

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den  09-10-2015 hos Daka Denmark A/S Løsning beliggende Dakavej 10, 8723 Løsning.

- Læs tilsynsrapporten for Daka Denmark A/S Løsning

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .