Ændringer på H. Lundbeck A/S: Offentliggørelse af forslag til VVM-redegørelse og udkast til miljøgodkendelse

18-11-2015

Miljøstyrelsen offentliggør hermed en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) samt udkast til afgørelse for ændringer på H. Lundbeck A/S.

Miljøstyrelsen offentliggør hermed en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) samt udkast til afgørelse for ændringer på H. Lundbeck A/S . Baggrunden for planforslaget er, at H. Lundbeck A/S ønsker mulighed for følgende:

  • Fuld udnyttelse af den eksisterende produktionskapacitet (produktionen kan jf. vilkår i eksisterende miljøgodkendelse foregå i døgndrift alle ugens dage)
  •  Etablering af en 6. produktionsenhed på fabriksanlægget
  • Udvidelse af lagerkapacitet til flydende og faste råvarer, hjælpestoffer, mellemprodukter og lægemiddelsubstanser.
  • At kunne anvende hovedgruppe 1 stoffer (jf. luftvejledningen nr. 2 fra 2001 udgivet af Miljøstyrelsen) i produktionen herunder i forsøgsproduktioner så vel som i produktioner i industriel skala.
  • At kunne gennemføre forsøgsproduktioner på alle produktionsanlæg (F1-F6, Pilot Plant og Kilolab), herunder forsøg i fuldskala.
  • At kunne fremstille lægemiddelprodukter til markedet på alle produktionsanlæg (F1-F6, Pilot Plant og Kilolab).

  Sammen med VVM-redegørelsen offentliggøres et udkast til en godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven.

- Ikke Teknisk resume

- VVM-redegørelse

- Visualiseringsbilag til VVM-redegørelsen

- Udkast til miljøgodkendelse

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at kommentere materialet.

Sideløbende med Miljøstyrelsens annoncering af VVM-redegørelsen og udkastet til miljøgodkendelse vil Odsherred Kommune annoncere høring af et kommuneplantillæg, der giver mulighed for at udvide rammeområde 2E1 Lumsås, hvilket er en forudsætning for på sigt at kunne etablere den 6. produktionsenhed. Se nærmere på Odsherred Kommunes hjemmeside: http://www.odsherred.dk/nyheder

Offentliggørelse

Materialet offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Frist for Indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og øvrige bemærkninger til VVM-redegørelsen og udkast til afgørelse kan sendes til Miljøstyrelsen frem til onsdag den 13. januar 2016. Miljøstyrelsen vil herefter tage endelig stilling til, om der skal åbnes mulighed for at gennemføre projektet. Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til Miljøstyrelsen, Strandgade 29, 1401 København K eller .