CHR. OLESEN SYNTHESIS A/S: Offentliggørelse af tilsynsrapport

13-11-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos CHR. OLESEN SYNTHESIS A/S beliggende Kanalholmen 8-12, 2650 Hvidovre

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den  02-09-2015 hos CHR. OLESEN SYNTHESIS A/S beliggende Kanalholmen 8-12, 2650 Hvidovre.

- Læs tilsynsrapporten for Chr. Olesen Synthesis A/S

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .