Stige Ø Losseplads: Offentliggørelse af tilsynsrapport

10-11-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn på Stige Ø Losseplads beliggende Østre Kanalvej 23, 5000 Odense C.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 24. september på Stige Ø  beliggende Østre Kanalvej 23, 5000 Odense C.

- Læs tilsynsrapporten for Stige Ø Losseplads

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .