Årø Havbrug: Offentliggørelse af tilsynsrapport

10-11-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Årø Havbrug, ejet af Snaptun Fisk Export A/S

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 23. september 2015 hos Årø Havbrug beliggende øst for Årø, vest for Assens.

- Læs tilsynsrapporten for Årø Havbrug

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .