Udvidelse af DanePork A/S og omlægning af adgangsvej: Forslag til kommuneplantillæg m.v.

05-11-2015

Miljøstyrelsen offentliggør forslag til kommuneplantillæg, en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) samt udkast til afgørelse om udvidelse af slagteriet DanePork A/S herunder omlægning af adgangsvej i St. Lihme.
Frist for indsigelser og bemærkninger: 4. januar 2016

Byrådet i Vejle Kommune har vedtaget et forslag til lokalplan samt kommuneplantillæg for en udvidelse af slagteriet DanePork A/S. Kommunens planer offentliggøres den 5. november 2015. I forbindelse hermed offentliggør Miljøstyrelsen VVM-redegørelse (inkl. forslag til kommuneplantillæg) og udkast til miljøgodkendelse for udvidelse af produktionen op til 350 tons svin/døgn på slagteriet DanePork A/S.

Slagteriet er beliggende St. Lihme Møllevej 13 i St. Lihme, Vejle Kommune . Baggrunden for planforslaget er, at DanePork A/S ønsker at udvide og omorganisere slagteriet blandt andet med henblik på at flytte adgangsvejen.

Miljøstyrelsens materiale består af:

- Forslag til kommuneplantillæg for DanePork A/S
- Ikke-teknisk resume for DanePork A/S
- VVM-redegørelse for DanePork A/S
- Bilag 1 til VVM-redegørelse
- Bilag 2 til VVM-redegørelse
- Bilag 3 til VVM-redegørelse
- Bilag 4 til VVM-redegørelse
- Bilag 5 til VVM-redegørelse
- Bilag 6 til VVM-redegørelse
- Bilag 7 til VVM-redegørelse
- Bilag 8A til VVM-redegørelse
- Bilag 8B til VVM-redegørelse
- Udkast til miljøgodkendelses for DanePork A/S

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at kommentere materialet.

Offentliggørelse

Materialet offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Frist for Indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og øvrige bemærkninger til planforslag, VVM-redegørelse og udkast til afgørelse kan sendes til Miljøstyrelsen frem til den 4. januar 2016. Miljøstyrelsen vil herefter tage endelig stilling til, om der skal åbnes mulighed for at gennemføre projektet. Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til Miljøstyrelsen, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg eller .