INTER TERMINALS SGOT ApS: Offentliggørelse af tilsynsrapport

03-11-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos INTER TERMINALS SGOT ApS beliggende Holtengårdsvej 25, 4230 Skælskør

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 20. august 2015  hos INTER TERMINALS SGOT ApS beliggende Holtengårdsvej 25, 4230 Skælskør.

- Læs tilsynsrapporten for INTER TERMINALS SGOT ApS

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .