DuPont 2020: Offentliggørelse af forslag til VVM-redegørelse m.v.

26-03-2015

Miljøstyrelsen offentliggør hermed en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for projektet DuPont 2020, Tårnvej 25, Grindsted, der omfatter ændringer/udvidelser på virksomheden i perioden frem til 2020.
Frist for indsigelser og bemærkninger: 21. maj 2015

Miljøstyrelsen offentliggør hermed en vurdering af virkninger på miljøet (VVM-redegørelse) for DuPont 2020, Tårnvej 25, Grindsted, i Billund Kommune, der omfatter ændringer/udvidelser på virksomheden i perioden frem til 2020 samt udkast til afgørelse for en række af delprojekterne.

- Ikke teknisk resume DuPont
- VVM-redegørelse DuPont
- Bilag til VVM-redegørelse DuPont
- Udkast til miljøgodkendelse DuPont

Miljøstyrelsen opfordrer alle interesserede til at kommentere materialet.

Offentliggørelse

Materialet offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .
Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Frist for indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og øvrige bemærkninger til VVM-redegørelse og udkast til afgørelse kan sendes til Miljøstyrelsen frem til den 21. maj 2015. Miljøstyrelsen vil herefter tage endelig stilling til, om der skal åbnes mulighed for at gennemføre projektet. Indsigelser og bemærkninger skal være skriftlige og sendes til Strandgade 29, 1401 København K eller .