SBpork – Brørup Slagteri: Offentliggørelse af tilsynsrapport

25-03-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos SBpork, Brørup Slagteri beliggende Markedsvej 9, 6650 Brørup.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 24. februar 2015 hos SBpork, Brørup Slagteri  beliggende Markedsvej 9, 6650 Brørup.

- Læs tilsynsrapporten

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .