Kara/Noverens forbrændingsanlæg: Offentliggørelse af tilsynsrapport

24-03-2015

Miljøstyrelsen har været på tilsyn hos Kara/Noverens forbrændingsanlæg beliggende Håndværkervej 70, 4000 Roskilde.

Tilsynsrapport

Miljøstyrelsen har været på tilsyn den 18. marts 2015 hos Kara/Noverens forbrændingsanlæg beliggende Håndværkervej 70 i Roskilde.

- Læs tilsynsrapporten

Aktindsigt

Det skal samtidigt oplyses, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens tilsynsrapport offentliggøres udelukkende på www.mst.dk .